Kỹ Năng Thuyết Trình

Đỉnh cao kỹ năng thuyết trình là kể chuyện

Kỹ năng thuyết trình không chỉ là “nghề riêng” của diễn giả, hay của những tập đoàn lớn. Mà ngay trong học sinh, sinh viên cũng phải làm những bài báo cáo bằng thuyết trình ...

Nghệ thuật thuyết trình thuyết phục

Thuyết  trình được sử dụng “Mọi lúc, mọi nơi”. Cuộc đời bạn chưa được như mơ ước là do bạn chưa điêu luyện trong nghệ thuật thuyết  trình.

menu
menu