Tag "Autocad 2D"

Autocad 2D từ cơ bản đến nâng cao

Nắm được các kiến thức cơ bản cần thực hiện trên bản vẽ kỹ thuật. Vẽ được các loại kiến trúc, vẽ sơ đồ, thiết kế bản vẽ .Làm việc tốt với phần mềm AutoCad.

menu
menu