Tag "Bán hàng qua điện thoại"

Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

Khóa học giúp bạn biết được chiến lược bán hàng, nắm được kĩ thuật sử dụng giọng điệu và khai thác tâm lý trong bán hàng qua điện thoại, cách xử lý từ chối.

Giao tiếp bán hàng qua điện thoại để có cuộc hẹn đầu tiên

Giao tiếp bán hàng qua điện thoại đã trở thành sự lựa chọn của rất nhiều người, rất nhiều doanh nghiệp. Nó giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

menu
menu