Tag "Bây giờ"

Tuổi trẻ – Ngày ấy và Bây giờ

Ngày ấy, ừ, tạm gọi vậy đi, cái hồi còn đi học cấp 2, cấp 3 ấy, thời ấy tự tin lắm, cho rằng cái

menu
menu