Tag "Blender"

Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

Tham gia khóa học bạn sẽ học được các công cụ dựng hình trong Blender 3D. Biết quy trình xây dựng nhân vật hoạt hình 3D từ hình vẽ ...

menu
menu