Tag "Các loại thuế"

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ, giải trình số liệu khi thanh tra thuế

Nắm được các kỹ thuật phát hiện rủi ro về thuế mà Doanh nghiệp có thể gặp phải. Hệ thống hóa quy định của các sắc thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ.

menu
menu