Tag "Cách sử dụng Excel"

Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ

Bạn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lí số liệu, hay trong công việc văn phòng? Hãy chấm dứt tất cả những điều này ngay hôm nay bằng cách khởi động với Excel 2010.

Thực hành làm kế toán tổng hợp – Lập báo cáo tài chính trên Excel

Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu… Chắc chắn rằng đây sẽ là một chương trình huấn luyện Kế toán online tuyệt vời dành cho bạn.

menu
menu