Tag "Dám nghĩ lớn"

Còn trẻ thì đừng bao giờ nói câu “Tôi không biết”

Không phải người thông minh nhất thành công, cũng không phải là người ngu ngốc nhất thành công, mà là người nỗ lực nhiều nhất thành công.

Bạn có muốn “bay cao” cùng Đại bàng?

Không có thành công nào không trải qua thử thách và trui rèn. Một bài học cực kỳ giá trị từ cuộc đời của chim

menu
menu