Tag "Danh ngôn"

16 câu nói truyền cảm hứng xuất sắc từ Tony Robbins

Nếu bạn tin bạn đúng hoặc tin bạn sai thì bạn đều đúng. Bất cứ khi nào bạn chắc chắn về điều đó thì bạn sẽ góp phần củng cố nó. Hãy nhớ điều đó ...

menu
menu