Tag "Dạy 3DS MAX"

Học thiết kế nội thất cấp tốc với 3DS Max, Vray và Photoshop

43 bài học được thiết kế hết sức ngắn gọn dễ hiểu giúp dễ dàng làm diễn họa một khung cảnh nội thất từ khâu dựng hình, vật liệu, ánh sáng trong 3ds max đến khâu chỉnh thông số render ảnh trong Vray và làm hậu kì trong Photoshop.

menu
menu