Tag "Dạy Autocad Online"

Autocad triển khai bản vẽ nội thất

Khóa học "Autocad triển khai bản vẽ nội thất" hướng dẫn triển khai một hồ sơ thiết kế thi công nội thất, cách làm chi tiết đồ nội thất đã được thiết kế.

Autocad 2D từ cơ bản đến nâng cao

Nắm được các kiến thức cơ bản cần thực hiện trên bản vẽ kỹ thuật. Vẽ được các loại kiến trúc, vẽ sơ đồ, thiết kế bản vẽ .Làm việc tốt với phần mềm AutoCad.

Autocad từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Khóa học Autocad hướng dẫn cho các bạn từ giao diện, thao tác, cách nhập lệnh, cách dùng lệnh vẽ đến cách dùng các lệnh hiệu chỉnh, từ cơ bản và nâng cao.

menu
menu