Tag "Dạy Google Spreadsheets"

Thành thạo với Google Spreadsheets

Khóa học thực hiện mà không cần cài đặt thêm phần mềm, học trên cả máy tính bảng, điện thoại, có bàn phím rời để nhập liệu và viết công thức dễ dàng hơn.

menu
menu