Tag "Dạy Microsoft Word"

Làm Chủ Word 2016 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Khóa học dành cho các bạn có nhu cầu học tập về Word; những bạn cần nâng cao trình độ về tin học văn phòng hay chuẩn bị thi các loại chứng chỉ tin học …

Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao

Trang bị cho bạn những kiến thức về Word từ cơ bản đến nâng cao với những tình huống, bài học cụ thể: báo cáo, kế hoạch, check list, làm việc nhóm,..

menu
menu