Tag "Dạy piano"

Tự học piano trong 10 ngày

Nắm được những kỹ thuật cơ bản về chơi đàn piano, tự học và đàn được tất cả những bản nhạc mà mình yêu thích. Học mọi lúc, chỉ cần có máy tính và đàn piano.

menu
menu