Tag "Dạy PowerPoint"

Powerpoint – Những điều bạn chưa biết

Sử dụng PowerPoint như chuyên gia, tối ưu hóa các tính năng trong PowerPoint, tiết kiệm thời gian và hiểu rõ cách làm việc của PowerPoint.

Hướng Dẫn Trình Chiếu Chuyên Nghiệp Với PowerPoint

Nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về cách sử dụng phần mềm PowerPoint, hoàn thiện kĩ năng làm bài thuyết trình ở mức độ cơ bản và nâng cao ...

menu
menu