Tag "DISC"

DISC – Thấu hiểu bản thân – Xây dựng đội nhóm thành công

Thấu hiểu bản thân: khả năng, nhược điểm, định hướng nghề nghiệp, phát huy điểm mạnh bản thân. Nhận diện khách hàng và đàm phán, xây dựng mối quan hệ.

menu
menu