Tag "Giao tiếp đàm phán"

Tuyệt chiêu đàm phán – Phạm Thành Long

Trang bị khả năng thuyết phục và lôi cuốn sự chú ý, mở ra các cơ hội mà bạn sẽ không bao giờ đạt được trong suốt cuộc đời mình nếu thiếu đàm phán hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh – Nền tảng để thành công

Ai cũng biết thương trường là chiến trường, đối với môi trường kinh doanh mang tính chất cạnh tranh và khốc liệt thì điều ưu

menu
menu