Tag "Giao tiếp với sếp"

Giao tiếp với cấp trên cần thông minh và khôn khéo

Nguyên tắc đầu tiên trong giao tiếp với cấp trên là biết lắng nghe. Thay vì cứ phải suy nghĩ về việc mình sẽ nói gì khi họp, bạn nên chú ý lắng nghe.

menu
menu