Tag "Học lập trình"

Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Hiểu rõ được quy trình thiết kế và xây dựng 1 dự án startup bằng website, và có khả năng tự lên ý tưởng, thiết kế, lập trình và triển khai dự án startup đó.

Thành thạo Lập trình Java trong 4 tuần

Trọn bộ kiến thức lập trình Java, kiến thức để lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu ..

Học lập trình C/C++ TỪ A – Z

Bạn sẽ biết cách lập trình C++ đúng, đầy đủ.Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm. Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi ...

menu
menu