Tag "Kỹ năng lãnh đạo"

Dành cho những ai muốn cải thiện kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng ra quyết định thường đi chung với kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng ra quyết định là bước đầu tiên khiến bạn bắt đầu một hành động và dẫn đến kết quả nhất định ...

5 cách tạo động lực cho nhân viên hiệu quả nhất

Hãy tạo động lực cho nhân viên của mình khi có thể để mang lợi nhuận cao nhất về với công ty bạn. Hãy là người quản lý có tầm và nắm bắt tâm lý nhân viên.

Bạn đang sử dụng phong cách lãnh đạo nào để điều hành công ty ?

Không có một phong cách lãnh đạo nào phù hợp dành cho tất cả. Cần kết hợp các phong cách lãnh đạo cho phù hợp với tình huống, phù hợp với từng nhân viên.

Học kỹ năng bán hàng để trở thành lãnh đạo giỏi

Trên thực tế 80% các nhà lãnh đạo trên thế giới đều xuất thân từ nghề bán hàng. Tại sao vậy? Bán hàng là môi trường cực tốt để phát triển kỹ năng lãnh đạo.

menu
menu