Tag "Kỹ năng phân tích"

Tư duy phản biện – Kỹ năng cần có đối với học sinh, sinh viên

Bạn đã từng nghe đến cụm từ “Tư duy phản biện” chưa? Nghe có vẻ lạ và phức tạp phải không? Cụm từ này được

Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề dành cho học sinh, sinh viên

Trong quá trình học tập, đặc biệt là đứng trước kết quả kiểm tra kém, mâu thuẫn với gia đình, không nhận được sự đồng

menu
menu