Tag "Kỹ năng sống cho sinh viên"

Sinh viên làm sao để vừa đi học vừa làm thêm hiệu quả?

Là sinh viên thì có nên đi làm thêm hay không? Làm sao để vừa học vừa làm thêm hiệu quả? TS Lê Thẩm Dương, đã trả lời câu hỏi ấy như thế này ...

Quản lý thời gian hiệu quả cho sinh viên vừa học vừa làm thêm

Để đảm bảo cân bằng tốt giữa công việc parttime và việc học tập, rèn luyện yêu cầu các bạn sinh viên phải có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Bạn chỉ cảm thấy rãnh rỗi khi bạn thật sự bận rộn

Tại sao phải quản lý thời gian? Chúng ta ai cũng đều có 24 giờ 1 ngày, 365 ngày 1 năm, và mỗi người có tuổi

Làm thế nào để kiếm được tiền đầu tư hoặc tiếp tục đi học cho những bạn chỉ mới tốt nghiệp cấp 3?

Nếu bạn chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, tài chính bỗng trở thành một gánh nặng, ở độ tuổi còn nhiệt huyết, bạn không chấp

menu
menu