Tag "Kỹ năng thuyết phục"

72 Kỹ năng mềm trong công việc giúp bạn dễ dàng “thăng quan tiến chức” (Phần 2)

10. Có thể thuyết phục hoặc năn nỉ người khác khi cần thiết Kỹ năng thuyết phục là một kỹ năng cần được tôi luyện.

menu
menu