Tag "Kỹ năng thuyết trình"

Đỉnh cao của kỹ năng thuyết trình là kể chuyện

Kỹ năng thuyết trình không chỉ là “nghề riêng” của diễn giả, hay của những tập đoàn lớn. Mà ngay trong học sinh, sinh viên cũng phải làm những bài báo cáo bằng thuyết trình ...

Nghệ thuật thuyết trình thuyết phục

Thuyết  trình được sử dụng “Mọi lúc, mọi nơi”. Cuộc đời bạn chưa được như mơ ước là do bạn chưa điêu luyện trong nghệ thuật thuyết  trình.

Kỹ năng thuyết trình ấn tượng và chuyên nghiệp

Bạn đang gặp khó khăn trong kỹ năng thuyết trình trước đám đông? Bạn cảm thấy sợ hãi, mất niềm tin, bí từ,... Đây là khóa học tuyệt vời dành cho bạn.

Gây ấn tượng với đám đông bằng kỹ năng thuyết trình lôi cuốn

Thuyết trình là một hành động trình bày một vấn đề trước đông người. Hành động này có tính hệ thống nhất định, nhằm truyền

menu
menu