Tag "Làm người"

Làm sao để “thành người”? Như thế nào là “con người”?

Tại sao cần phải bàn về "làm người"? Chẳng phải ai sinh ra trên cõi đời này cũng mặc nhiên là người rồi sao? Bạn có bao giờ định nghĩa được thế nào là "thành người"/ "làm người?

menu
menu