Tag "Luật 4 giây"

Công thức giúp bạn đạt được mục tiêu, không bao giờ trì hoãn

Khi muốn đạt được một mục tiêu nào đó, phải biến các hành động thành thói quen hàng ngày. Lập lại danh sách một lần nữa, tập trung vào các mục tiêu đơn lẻ..

menu
menu