Tag "Quản lý thời gian là gì"

Thứ quý giá nhất chỉ tồn tại một lần …

Mỗi ngày có 24 tiếng và bất cứ ai cũng có 24 tiếng mỗi ngày. Điều khác nhau là họ đã sử dụng 24 tiếng

Bí quyết làm chủ thời gian

Xác định những kẻ thù đánh cắp cuộc sống và những điều quan trọng của bạn. Phương thức tập trung và làm việc thông minh, hiệu quả hơn.

Quản lý thời gian hiệu quả cho sinh viên vừa học vừa làm thêm

Để đảm bảo cân bằng tốt giữa công việc parttime và việc học tập, rèn luyện yêu cầu các bạn sinh viên phải có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

menu
menu