Tag "Quản lý tiền"

6 bài học quản lý tài chính có thể giúp ích cho bạn

Dưới đây là kinh nghiệm của Justin Malik, một người đã kiểm soát từng xu lẻ ra vào tài khoản của mình trong hơn 6 năm trời, anh cho rằng cách thức kiểm soát này khiến cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

menu
menu