Sách hay nên đọc

Thực Sự Bạn Muốn Gì – Cuốn sách giúp biến những suy nghĩ tiêu cực thành tích cực

Thực Sự Bạn Muốn Gì – Cuốn Sách Giúp Biến Những Suy Nghĩ Tiêu Cực Thành Tích Cực

Thực Sự Bạn Muốn Gì chính là cuốn sách dẫn lối bạn loại bỏ những băn khoăn, những điều còn đang dở dang trong suy nghĩ: “Liệu mình muốn gì, làm sao xác định được mục tiêu, thực hiện nó như thế nào?