Tag "Thiền ứng dụng"

Bí mật Thiền ứng dụng thay đổi cuộc đời

Thiền là duy trì nhất tâm tập trung, chỉ đạo ý thức thuần khiết từ bên trong mà không bị bất kỳ ngoại cảnh nào tác động trừ nhận thức của riêng mình.

menu
menu