Tag "Thói quen xấu"

Muốn thành công, bạn phải từ bỏ ngay những thói quen xấu này

Ai cũng có những thói quen xấu, điều đó hết sức bình thường. Nhưng một số trong đó có thể khiến cho sự nghiệp của bạn không thể thành công nếu bạn không thay đổi.

6 cách giúp bạn loại bỏ những thói quen xấu hiệu quả

Hãy nhìn nhận chính mình, bạn đã lỡ bao nhiêu việc, nếu làm đúng tiến độ thì kết quả đã thay đổi tốt hơn ra sao và bạn có thể làm được tốt hơn hay không?

menu
menu