Tag "Xác định mục tiêu"

7 nguyên tắc cần nhớ đề đặt ra và đạt được mục tiêu một cách hiệu quả

Chúng ta cần phải biết những cái đích mà mình muốn hướng đến trong cuộc đời mình, đó là các mục tiêu. Chúng ta cần phải biết lộ trình làm thế nào mình đạt được các mục tiêu đó, thông qua bản kế hoạch.

Tuổi trẻ , mục tiêu, và những ngã rẽ thử thách trên đường đời

Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều những dự định cần được thực hiện nhưng không phải ai cũng có thể hoàn thành một

Mục tiêu: Điều gì tạo nên động lực cho bạn?

Có bao giờ bạn nghĩ đến tương lai? Bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng? Nếu ai đó đưa cho bạn một quả cầu

menu
menu