Tag "Xây dựng đội nhóm"

DISC – Thấu hiểu bản thân – Xây dựng đội nhóm thành công

Thấu hiểu bản thân: khả năng, nhược điểm, định hướng nghề nghiệp, phát huy điểm mạnh bản thân. Nhận diện khách hàng và đàm phán, xây dựng mối quan hệ.

Bí quyết tạo động lực cho đội nhóm

CÔNG THỨC và BÍ QUYẾT trong việc quản lý, điều hành đội ngũ cực kỳ thành công. Hiểu sâu sắc động cơ làm việc của nhân viên, đội nhóm.

menu
menu